Hevosavusteinen toiminta ja erityisryhmien ratsastus

Hevosavusteinen toiminta ja erityisryhmien ratsastus Helsingissä.

Hevosavusteinen toiminta

Hevosavusteinen toiminta Husössä on tavoitteellista yksilö- tai ryhmämuotoista toimintaa hevosta ja talliympäristöä monimuotoisesti ja luovasti käyttäen.
Tavoitteet painottuvat tapauskohtaisesti kulloisenkin asiakkaan/ryhmän tarpeen mukaan esimerkiksi vuorovaikutus- tai tunnetaitoihin, kehonhallintaan ja tasapainoon tai toiminnallisuuteen ja elämyksellisyyteen. Hevonen kiehtovuudessaan ja talliympäristö monipuolisuudessaan tarjoavat mahdollisuuksia lähes rajattomasti.
 Hevosavusteisessa toiminnassa esimerkiksi havainnoidaan, hoidetaan ja eri tavoin käsitellään hevosta maasta käsin, tehdään erilaisia talliympäristön tarjoamia töitä ja tehtäviä, liikutaan hevosen kanssa lähiluontoa hyödyntäen ja tehdään erilaisia taidollisia/elämyksellisiä/vuorovaikutuksellisia/kehollisia harjoitteita hevosen selässä tai maasta käsin. Varsinaisesta taitoihin keskittyvästä ratsastuksen oppimisesta ei tässä ole kyse. Hevosavusteisessa toiminnassa käytetään ainoastaan siihen soveltuvia ja koulutettuja hevosia tai poneja.

Hevosavusteinen toiminta sopii meille kaikille – myös erittäin hyvin esimerkiksi erilaisista psyykkisistä tai sosiaalisista haasteista kärsiville, syrjäytymisvaarassa oleville tai kuntoutusta tukemaan esimerkiksi kehitys- tai liikuntavammaisille tai erilaisiin neuropsykiatrisiin haasteisiin. Hevosavusteinen toiminta sopii kaikille ikäryhmille.

Toiminnasta vastaa pitkän kokemuksen omaava koulutettu ratsastusterapeutti, jolla myös ratsastustuksenohjaajan, Erityisryhmien ratsastuksenohjaajan sekä hevosavusteisen toiminnan koulutukset ja pitkä monipuolinen työkokemus erilaisten asiakasryhmien ohjaamisesta.

Erityisryhmien ratsastus

Kulloisenkin asiakkaan/asiakasryhmän tarpeiden mukaisesti sopeutetetut ratsastustunnit tai mahdollisuus integroitua oman ratsastustaidon mukaisen ryhmän opetukseen mukaan. Tunnit joko yksityis-, kaksari tai pienryhmäopetuksena mahdollisuuksien mukaan.
Mahdollisuus tavoitteelliseen ratsastuksen harrastamiseen lapsille/nuorille/aikuisille, joilla on rajoitteita/haasteita liikuntakyvyssä tai esimerkiksi sosiaalisessa, psyykkisessä kehityksessä tai havainto-, ajattelu- tai toimintakyvyssä.

Ratsastusharrastuksen tavoitteet asetetaan ja tarkistetaan kulloisenkin ratsastajan kohdalla yksilöllisesti.

 Vaihtoehtona ratsastustunneille voi toimia myös Husössä saatavilla oleva hevosavusteinen toiminta, jossa hevosharrastusta ja koko talliympäristöä hyödynnetään huomattavasti perinteistä ratsastuskoulutoimintaa laajemmin ja elämyksellisemmin.